family-1237701_1920.jpg
Szkoła Rodziców

Szkolenie w formie „online” dot. wsparcia rodziców w procesie wychowania dzieci. Prowadzi psycholog Barbara Liedke-Kątnik. Trwa od 21.01.2021. do końca marca 2021. Obejmuje 10 webinarów po 75 min.

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu, kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, naukę umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę.

Webinary prowadzone są „na żywo” raz w tygodniu, w czwartki w godzinach popołudniowych.

weights-1948813_1920.jpg
Zajęcia edukacji prozdrowotnej, zajęcia
ruchowe

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu, w niedzielne przedpołudnia dla ponad dwudziestoosobowej grupy, w plenerze (ze względu na covid-19) i na sali gimnastycznej, w termonie 07.02.2021 do 14.03.2021. Treningi prowadzi Roman Hudzik, nauczyciel wychowania fizycznego z ZSP w Pelplinie.  Zajęcia obejmują takie elementy jak: pogadanka na temat potrzeby ruchu, jego znaczenia dla zdrowia człowieka; ćwiczenia korygujące postawę ciała, rozciąganie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni, nauka prawidłowego oddechu, ćwiczenia angażujące całe ciało, trening poprawiający kondycję, ćwiczenia odprężające.

nastolatkow-ludzie-przy-flaga-panstowowa
Kurs języka angielskiego

Kurs trwa od początku stycznia 2021. Utworzone zostały 3 grupy po kilkanaście osób, w tym dwie dla początkujących oraz jedna dla osób na poziomie A2.

Kurs zaplanowano na okres 3 miesięcy. Zajęcia online odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min. w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

Celem planowanych zajęć jest rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym, rozwój podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) w celu podniesienia własnych  kwalifikacji  zawodowych  oraz  poprawę  sprawności komunikacji z osobami posługującymi się językiem angielskim oraz poznanie zwyczajów i kultury krajów anglojęzycznych.

Uczestnik szkolenia musi mieć do dyspozycji w domu komputer stacjonarny lub laptop lub tablet lub smartfon z działającym mikrofonem i głośnikami (słuchawkami).

justice-2060093_1920.jpg
Szkolenie dot. zagadnień prawnych

Szkolenie rozpoczęło się 17.02.2021. Szkolenie online w formie wykładów, prelekcji, pogadanek, 8 spotkań po 60 min, prowadzonych popołudniami raz w tygodniu, w środy, na platformie Google Meet.

Szkolenie prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Czech. Tematy: zawieranie umów, sporządzanie testamentu, postępowanie spadkowe, ochrona praw konsumenta, podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego, status prawny pokrzywdzonego, prawa pacjenta, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych w internecie, wolność słowa, alimenty, opieka nad dzieckiem.

painting-911804_1920.jpg
Warsztaty malarstwa i rysunku

Warsztaty prowadzone są w okresie od 15.02.2021 do 14.06.2021 w dwóch grupach, raz w tygodniu w poniedziałki:

1) w godz. 16.45 – 18.15 w świetlicy w Rajkowach;

2) w godz. 18.45 – 20.15 w Ośrodku Kultury w Pelplinie

Zaplanowano 12 spotkań-warsztatów dla każdej grupy (po około 10 osób).

Warsztaty prowadzi Ewa Landowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, instruktor zajęć plastycznych i historyk sztuki, od lat związana ze Starogardzkim Centrum Kultury i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie.

Organizator warsztatów zapewnia wszystkie materiały, w tym sztalugi, blejtramy, papiery, farby, pędzle, ołówki, itp. Uczestnik może też korzystać z materiałów własnych.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. 

smar.jpg
Szkolenie informatyczne - korzystanie z aplikacji internetowych

Szkolenie w okresie od 11.03.2021 do 31.05.2021 r. Zaplanowano cykl 8 zajęć po 60 min. prowadzonych raz w tygodniu. Obecnie utworzona została jedna 6.osobowa grupa dorosłych uczestników szkolenia, dla których zajęcia odbywają się w świetlicy w Lignowach Szlacheckich (gm. Pelplin). Ze względu na pandemię covid-19 konieczne było zawieszanie zajęć po 18 marca (do tego czasu zrealizowano 4 godziny). Planowane jest utworzenie drugiej grupy w Pelplinie (zajęcia w pracowni informatycznej ZSP). Program szkolenia - bezpłatne i komercyjne oprogramowanie, wyszukiwanie zasobów w Internecie, szybkie surfowanie, zakładanie i obsługa konta google, założenie profilu zaufanego, płatności elektroniczne, konto bankowe, zakupy i sprzedaż przez Internet, zakładanie konta w serwisach społecznościowych, ustawienia, korzystanie z grup na Facebooku, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych, ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem, rezerwacje online, zagrożenia płynące z Internetu. Do zajęć wykorzystywane są laptopy zakupione w ramach projektu LOWE.

122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI