Szukaj

Nabór na warsztaty malarstwa i rysunku

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania z warsztatów malarstwa i rysunku (w ramach bloku zajęć - Spotkania twórcze dorosłych – warsztaty ekspresji i kreatywności mające na celu zwiększenie postaw aktywnych w społeczeństwie lokalnym).


Celem planowanych zajęć jest rozwój zainteresowań i umiejętności artystycznych dorosłych mieszkańców powiatu tczewskiego oraz zainteresowanie sztuką. Warsztaty będą obejmowały rysowanie i malowanie różnymi technikami na papierze i płótnie, prezentacje i pogadanki o sztuce. Na zakończenie wspólnych działań planowana jest powarsztatowa wystawa prac (dla chętnych).


Warsztaty prowadzone będą od października 2021 do połowy lutego 2022 roku, w Ośrodku Kultury w Pelplinie (w czwartek lub piątek w godzinach popołudniowych). Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z uczestnikami po zawiązaniu grupy.


Warsztaty poprowadzi Ewa Landowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, instruktor zajęć plastycznych i historyk sztuki, od lat związana ze Starogardzkim Centrum Kultury i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie.


Organizator warsztatów zapewnia wszystkie materiały, w tym sztalugi, blejtramy, papiery, farby, pędzle, ołówki, itp. Uczestnik może też korzystać z materiałów własnych.


Udział w warsztatach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończeniu każdy z uczestników, którzy spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów.


Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod nr 789 240 990 (Ośrodek Kultury w Pelplinie) oraz na lowe@zsp.pelplin.pl


Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Druki dokumentów można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Kadra tych instytucji służy pomocą w wypełnianiu dokumentów (można dzwonić pod nr tel. Szkoły 58 536 15 71 lub Ośrodka Kultury 789 240 990). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie uczestnika, należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury.


Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco do wypełnienia grupy.


Uwaga – ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona do 10-12 uczestników w grupie. Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w warsztatach.


Uczestnik zajęć będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w warsztatach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań, podpisywania listy obecności.


Pytania dot. planowanych warsztatów można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:


Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693


Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499REGULAMIN REKRUTACJI
.pdf
Download PDF • 250KB
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.docx
Download DOCX • 67KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 350KB

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KBOstatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI