Szukaj

Kurs przewodnicki po Pelplinie

Zaktualizowano: 2 lut

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania z kursu dla przewodników po Pelplinie.


Program:

I. Blok przyrodniczo-regionalny (3 godziny):

  1. Geografia i przyroda Pelplina na tle całego Kociewia.

  2. Kociewie-położenie i kultura regionu.

II. Blok historyczny (6 godzin):

  1. Prehistoria ziemi pomorskiej .

  2. Powstanie i rozwój fundacji cysterskiej w Pelplinie na tle dziejów Pomorza i Polski do 1466 r.

  3. Dzieje Pelplina w okresie nowożytnym do momentu kasaty klasztoru w 1823 r.

  4. Pelplin w latach 1824 do dzisiejszego dnia- 6 godz. cały blok

III. Blok praktyczny (6 godzin):

  1. Architektura zabytków Pelplina i ekspozycja Muzeum Diecezjalnego .

  2. Cmentarze pelplińskie i Papieska Góra (w terenie).

  3. Spacer po mieście z oprowadzaniem po najciekawszych miejscach Pelplina.

Zajęcia prowadzą: Elżbieta Wiśniewska i Jacek Hinz.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych lub w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej.

Terminy zajęć: środy 2, 9,16, 23 i 30 marca 2022 r. w godz. 15.00-18.00.


Osoba chętna do skorzystania z oferty zobowiązana jest do:

- zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty”;

- wypełnienia formularza zgłoszenia - zał. nr 1 (do pobrania poniżej); wypełniony formularz należy dostarczyć biura Ośrodka Kultury w Pelplinie lub przesłać podpisany skan, a oryginał przekazać na pierwszych zajęciach;

- zapoznania się z oświadczeniem - zał. nr 2 (dostępnym w zakładce Dokumenty) i jego podpisania na pierwszych zajęciach.


Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 789 240 990 lub na lowe@zsp.pelplin.pl


Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, aż do utworzenia grupy chętnych na szkolenie.


Uczestnik warsztatów będzie zobowiązany do podpisywania listy obecności oraz ewentualnie do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w zajęciach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań.


Pytania dot. warsztatów można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499


Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy Przewodnicy
.pdf
Download PDF • 365KB


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI