Szukaj

Kurs tańca towarzyskiego

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania z nieodpłatnego kursu tańca towarzyskiego.


Zajęcia w Ośrodku Kultury w Pelplinie poprowadzą Aleksandra i Piotr Popielarczykowie (Szkoła Tańca STAKATO z Tczewa).

Zajęcia w czwartki w godzinach 19:15-20:45. Pierwsze zajęcia 13 stycznia 2022 roku. Kurs będzie trwał około 2 miesięcy.

Ilość miejsc - max 20 osób.


Pary, osoby chętne do skorzystania z oferty zobowiązane są do:

- zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty”;

- wypełnienia formularza zgłoszenia - zał. nr 1 (do pobrania poniżej); wypełniony formularz należy dostarczyć do biura Ośrodka Kultury w Pelplinie lub przesłać podpisany skan, a oryginał przekazać na pierwszych zajęciach;

- zapoznania się z oświadczeniem - zał. nr 2 (dostępnym w zakładce Dokumenty) i jego podpisania na pierwszych zajęciach.


Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, aż do utworzenia grupy chętnych na kurs. W przypadku dużej ilości chętnych kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w kursie.


Uczestnik kursu zobowiązany będzie do podpisywania listy obecności oraz ewentualnie do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w zajęciach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań.


Pytania dot. kursu tańca można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:


Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499


Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy Taniec
.pdf
Download PDF • 365KBOstatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI