Szukaj

Nabór na cykl warsztatów-spotkań twórczych.

Zaktualizowano: maj 21

Nieaktualne

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania z cyklu warsztatów i spotkań dla miłośników recytacji, teatru, książki.

Celem spotkań, warsztatów jest rozwój zainteresowań, umiejętności twórczych związanych z teatrem i pisaniem.


Zaplanowano 10 spotkań-warsztatów online, w tym:

1) Zajęcia-warsztaty dla miłośników recytacji, warsztaty teatralne, prowadząca Monika Janeczek-Toporowska (absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), 2 spotkania po 45 min;

2) Zajęcia- warsztaty dot. pisania poezji, prowadzący Mateusz Brucki (nauczyciel języka polskiego, związany z grupą Teatr Kuźnia Bracka), 2 spotkania po 75 min,

3) Spotkanie dot. książki, czytelnictwa, prowadząca Dorota Sakowska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczne w Pelplinie), 2 spotkania po 45 min;

4) Spotkanie z aktorką Elżbietą Goetel (była aktora teatru Wybrzeże, obecnie naucza w Akademii Muzycznej w Gdańsku), o teatrze, o nietypowych rolach, o historii - 2 spotkania po 45 min;

5) Spotkanie z aktorem Teatru Wybrzeże Jarosławem Tyrańskim (m.in. o pracy aktora, o kulisach teatru), 2 spotkania po 45 min.


Spotkania planowane są raz w tygodniu o godz. 18.00 w środy i/lub czwartki. Możliwe są jednak inne dni i godziny – szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z uczestnikami po zakończonym naborze.


Udział w cyklu spotkań, warsztatów jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany będzie do podpisania umowy uczestnictwa i do udziału w min. 80% całego cyklu spotkań. Po zakończeniu każdy z uczestników, którzy spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniach-warsztatach.


Osoba chętna do udziału w cyklu spotkań, warsztatów zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty”.

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pobrać i wypełnić formularz w wersji papierowej (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. W przypadku wypełniania zgłoszenia w formie papierowej, podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury lub odesłać skan na maila lowe@zsp.pelplin.pl (oryginały należy dostarczyć później, w możliwie krótkim terminie).


Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2021 r.


Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w cyklu spotkań, warsztatów.

Uczestnik może być poproszony o wypełnienie dokumentów związanych z uczestnictwem w warsztatach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań.

Uczestnik musi mieć do dyspozycji w domu komputer stacjonarny lub laptop albo tablet bądź smartfon z działającym mikrofonem, kamerą, głośnikami (słuchawkami). W celu korzystania z Google Meet uczestnik musi posiadać konto google.

Pytania dot. planowanych spotkań, warsztatów można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – koordynator LOWE, tel. 605 477 499


Formularz zgłoszeniowy (online)

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 350KB
Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KB122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI