Szukaj

Nabór na szkolenie - rozwój kompetencji cyfrowych

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania ze szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe.


Kurs obejmować będzie takie zagadnienia jak:

· Bezpłatne i komercyjne oprogramowanie

· Wyszukiwanie zasobów w Internecie

· Szybkie surfowanie – skróty klawiszowe w przeglądarkach

· Poczta e-mail, zakładanie i obsługa konta

· Założenie profilu zaufanego – wykorzystanie profilu, np. korzystanie z konta ZUS, Urzędu Skarbowego, itp.

· Płatności elektroniczne, konto bankowe, zasady bezpieczeństwa

· Zakupy i sprzedaż przez Internet

· Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta

· Zakładanie konta w serwisach społecznościowych, ustawienia, korzystanie z grup na Facebooku, z Messengera

· Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych

· Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem

· Organizacja podróży, rezerwacja noclegów i biletów online

· Zagrożenia płynące z Internetu i znajomość praw konsumenta


Zajęcia prowadzone będą w grupach po około 10 uczestników, raz w tygodniu po 60 min, przez okres 2 miesięcy (8 spotkań). Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie po zawiązaniu grupy (grup).


Obecnie prowadzony jest nabór na zajęcia, które będą realizowane w:

- pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

- świetlicach wiejskich gminy Pelplin, pod warunkiem utworzenia w danej miejscowości grupy min. 7 osób.

Uwaga - jeśli z terenów wiejskich położonych blisko Pelplina będą chętne pojedyncze osoby, zapraszamy do zapisania się na kurs i udział w zajęciach w Pelplinie.


Organizator szkolenia zapewnia laptopy z oprogramowaniem.


Zajęcia poprowadzi Krzysztof Ruczyński, nauczyciel informatyki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończeniu każdy z uczestników, którzy spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów.


Osoba chętna do udziału w kursie zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty” lub do pobrania poniżej.


Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod nr 789 240 990 (Ośrodek Kultury w Pelplinie) oraz na lowe@zsp.pelplin.pl

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do utworzenia grupy lub kilku grup.


Po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Druki dokumentów można też otrzymać w biurze Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury.


Uwaga – ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona do 10 uczestników w grupie. Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w warsztatach.

Uczestnik zajęć będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w warsztatach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań, podpisywania listy obecności.

Pytania dot. planowanego szkolenia można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499

REGULAMIN REKRUTACJI
.pdf
Download PDF • 250KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.docx
Download DOCX • 68KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 351KB

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI