Szukaj

Nabór na szkolenie - zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania ze szkolenia - zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej, pozyskiwanie finansowania na działalność, organizacja działalności grupy nieformalnej, stowarzyszenia.


Zaplanowano 4 spotkania po 2 godziny.

Tematy:

1) grupy nieformalne a organizacje pozarządowe, zakładanie organizacji

2) aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji

3) źródła finansowania projektów i organizacji

4) inne, według potrzeb osób uczestniczących w spotkaniach (np. planowanie projektów)


Szkolenia będą realizowane stacjonarnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie. Dzień i godzina do ustalenia po zawiązaniu grupy.


Szkolenie poprowadzi Artur Rajkowski z Fundacji Pokolenia.


Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć.


Osoba chętna do udziału w kursie zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty” lub do pobrania poniżej.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są telefonicznie pod nr 789 240 990 (Ośrodek Kultury w Pelplinie) oraz na lowe@zsp.pelplin.pl

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do utworzenia grupy uczestników (min. 8 osób).


Po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Druki dokumentów można też otrzymać w biurze Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury.


Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w warsztatach.

Uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w szkoleniu, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu działań, podpisywania listy obecności.

Pytania dot. planowanego szkolenia można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499

REGULAMIN REKRUTACJI
.pdf
Download PDF • 250KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.docx
Download DOCX • 68KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 350KB

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KB


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI