Szukaj

Wizyta studyjna - warsztaty ogrodnicze

Zaktualizowano: 21 paź 2021

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania ze szkolenia i wizyty studyjnej pod nazwą „Warsztaty ogrodnicze”.


Warsztaty zrealizowane będą na terenie wiejskiej zagrody pani Elżbiety Groth w Klonówce, zwanym Rajskie Łąki. Właścicielka gospodarstwa jest miłośniczką ogrodu, kwiatów, zwierząt i aniołów wszelakich.

….To miejsce, które powstało z miłości do polskiej przyrody, zwierząt, ale również z pasji i miłości do fotografii i do drugiego człowieka …..


Program wizyty – szkolenia:

- wybór stylu ogrodu (analiza terenu i realne możliwości w danym terenie)

- w jaki sposób zakładać ogród wykorzystując wiedzę o dziko rosnących w nim roślinach (na przykładzie ogrodu w Wiejskiej Zagrodzie)

- zasady sadzenia drzew i krzewów (odległości), okresy kwitnienia, kolorystyka roślin

- nawożenie, przycinanie

- dostosowanie architektury do roślin w ogrodzie

Wszystkie tematy omawiane będą na przykładzie półtora hektarowego obszaru, który jest częściowo zagospodarowany.

W przerwie kawa i gofry.


Wizyta, szkolenie, odbędzie się w sobotę 23 października 2021 r. w godz. 10.00-13.00.

Dojazd z Pelplina zorganizowany BUS-em. Zbiórka przy Ośrodku Kultury w Pelplinie o godz. 9.40. Osoby, które chciałby dojechać z innych miejscowości, mogą dojechać samodzielnie własnym samochodem.


Udział w szkoleniu, wizycie studyjnej, jest nieodpłatny.


Osoba chętna do udziału w szkoleniu, wizycie w zagrodzie wiejskiej, zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty” lub do pobrania poniżej.


W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej. Druki dokumentów można też otrzymać w biurze Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie lub przesłać skany mailem (lowe@zsp.pelplin.pl), a oryginały dostarczyć później.

Informacje udzielane są telefonicznie pod nr 789 240 990 (Ośrodek Kultury w Pelplinie) oraz drogą mailową lowe@zsp.pelplin.pl


Uwaga – ilość miejsc na szkolenie, wizytę studyjną, jest ograniczona do 20 uczestników. Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE dokona wyboru zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o przyjęciu lub odmowie udziału w szkoleniu.


Termin przyjmowania zgłoszeń – do 22.10.2021 r.


Uczestnik będzie zobowiązany do podpisywania umowy na udział w szkoleniu i do podpisania listy obecności.

Uczestnik może być poproszony o wypełnienie dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu, np. do wypełnienia ankiety po zakończeniu działań.


Pytania dot. planowanego szkolenia można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – dyr. MOK Pelplin, tel. 605 477 499


REGULAMIN REKRUTACJI
.pdf
Download PDF • 250KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.docx
Download DOCX • 68KB

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
.pdf
Download PDF • 350KB

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika
.pdf
Download PDF • 275KBOstatnie posty

Zobacz wszystkie
122157268_103251558244539_44547465187551

LOKALNY OŚRODEK

WIEDZY I EDUKACJI